Contact
Add:The crossing of Taian Road and Zhanhuan Road,Zhandian Industrial Zone,Zhengzhou,Henan Province,China
Contact
Position:Home > Contact

Zhengzhou First Grain & oil Machinery Co.,Ltd  
Tel:  +86 13298335793
Hotline: +86 13298335793
Email:carey@oilpresses.org 
Fax:  +86 13298335793
Add: The crossing of Huagong Road and Changchun Road,Hi-tech Development Zone,Zhengzhou,China

 

 
Copyright © 2016 ZHENGZHOU FIRST GRAIN AND OIL MACHINERY CO.,LTD
Add:The crossing of Taian Road and Zhanhuan Road,Zhandian Industrial Zone,Zhengzhou,Henan Province,China
 Tel: +86 13298335793 carey@oilpresses.org